پرشر ترانسمیتر

5% تخفیف
سنسور فشار
4,370,000 تومان


5% تخفیف
پرشر ترانسمیتر 1 بار
4,807,000 تومان


5% تخفیف
پرشر ترانسمیتر 10 بار Sensys 11 - 28V کره ای (میلی امپر 20-4) رزوه
1,681,500 تومان


6% تخفیف
پرشر ترانسمیتر 10 بار دانفوس تیپ MBS 1700 با رزوه
2,021,000 تومان


5% تخفیف
پرشر ترانسمیتر 16 بار دانفوس تیپ MBS 1900 با رزوه
2,840,500 تومان


5% تخفیف
پرشر ترانسمیتر 4 بار WIKA +10 - 30V چیی(میلی امپر 20-4) رزوه
2,251,500 تومان


5% تخفیف
پرشر ترانسمیتر 4 بار WIKA +8 - 30V چینی (میلی امپر 20-4) رزوه
1,263,500 تومان


5% تخفیف
پرشر ترانسمیتر 6 بار WIKA +10 - 30V چینی (میلی امپر 20-4) رزوه
2,204,000 تومان


5% تخفیف
پرشر ترانسمیتر 6 بار WIKA +8 - 30V چینی (میلی امپر 20-4) رزوه
1,263,500 تومان


نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)