پرشر ترانسمیتر

سنسور فشار
4,600,000 تومان


پرشر ترانسمیتر 1 بار
5,060,000 تومان


پرشر ترانسمیتر 1- تا 1+ بار WIKA +10 - 30V (میلی امپر 20-4) رزوه
2,840,000 تومان


پرشر ترانسمیتر 10 بار WIKA +10 - 30V (میلی امپر 20-4) رزوه
2,370,000 تومان


پرشر ترانسمیتر 16 بار WIKA +10 - 30V (میلی امپر 20-4) رزوه
2,610,000 تومان


پرشر ترانسمیتر 4 بار WIKA +10 - 30V چیی(میلی امپر 20-4) رزوه
2,370,000 تومان


پرشر ترانسمیتر 6 بار WIKA +10 - 30V چینی (میلی امپر 20-4) رزوه
2,320,000 تومان


نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)