انواع الیاف صنعتی

فیبر نسوز 2 میل(هر کیلوگرم )
425,000 تومان


فیبر نسوز 3 میل (هر کیلوگرم )
425,000 تومان


فیلتر صنعتی (لایی سن تیک مارک ابی ضخیم -حدودا 250 گرم)
85,000 تومان


فیلتر صنعتی (لایی سن تیک نازک)
85,000 تومان


فیلتر صنعتی بچه لایکو (حدودا150 گرم)
85,000 تومان


فیلتر صنعتی مارک ابی بایکو (حدودا بالای 200 گرم)
85,000 تومان


فیلتر هود 100 سانت لوکس
8,100 تومان


نخ ازبست شیری تفلونی سیماب(260درجه) 3263 10×10 (کیلوئی)
960,000 تومان


نخ ازبست شیری تفلونی سیماب(260درجه) 3263 12×12 (کیلوئی)
960,000 تومان


نخ ازبست شیری تفلونی سیماب(260درجه) 3263 12×14 (کیلوئی)
960,000 تومان


نخ ازبست شیری تفلونی سیماب(260درجه) 3263 14×14 (کیلوئی)
960,000 تومان


نخ ازبست شیری تفلونی سیماب(260درجه) 3263 20×20 (کیلوئی)
960,000 تومان


نخ ازبست شیری تفلونی سیماب(260درجه) 3263 4×4 (کیلوئی)
960,000 تومان


نخ ازبست شیری تفلونی سیماب(260درجه) 3263 6×6 (کیلوئی)
960,000 تومان


نخ ازبست شیری تفلونی سیماب(260درجه) 3263 8×8 .(کیلوئی)
960,000 تومان


نخ سپیدارنسوز9052 (فایبرگلاس (450درجه)) ضخامت10 × 10
120,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 51 (4 صفحه)