توپی استیل

6% تخفیف
توپی استیل 304L لول کنترل 28 سانتی بیضی اهنربائی MLG33 ایوز PN16 با قطر5 سانت
827,200 تومان


6% تخفیف
توپی استیل بزرگ(115) بخاراصفهان120mm
855,400 تومان


5% تخفیف
توپی استیل بیضی 66×147 میلیمتر دنده ای (موبری ایرانی )
736,250 تومان


6% تخفیف
توپی استیل بیضی کنترل سطح LS-14 ایوز ( قطر 64mm و طول 128mm- پیمی)
634,500 تومان


5% تخفیف
توپی استیل لول فانتینی بیضی 95mm×83mm با میله
888,250 تومان


5% تخفیف
توپی استیل لول کنترل مغناطیسی قطر 52mm قطرسوراخ وسط 15.5mm
574,750 تومان


6% تخفیف
توپی استیل کنترل سطحEC4 یا LS-04 ایوز
582,800 تومان


5% تخفیف
توپی استیل گرد 105mm با پیچ ومهره 10
641,250 تومان


6% تخفیف
توپی استیل گرد تله بخارFT ایوز سایز
742,600 تومان


5% تخفیف
توپی استیل گرد پیمی ایرانی قطر 90mm جهت لول کنترل فانتینی
655,500 تومان


نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)