ترموکوپل

4.5% تخفیف
ترموکوپل PT100 طرح اسکوتی
348,600 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار
1,346,800 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار
427,700 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار
541,450 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار
768,950 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار
427,700 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار
773,500 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار
541,450 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار M12 تیپ (1xK(Ni-Cr-Ni با 2متر سیم Salim Electric Heater
427,700 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار M12 تیپ (1xK(Ni-Cr-Ni با 3متر سیم Salim Electric Heater
541,450 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل بایونت دار M12 تیپ (1xK(Ni-Cr-Ni با 5متر سیم Salim Electric Heater
773,500 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل رزوه دار تیپ (1xK(Ni-Cr-Ni انگلیسی Salim Electric Heater
391,300 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل رزوه دار تیپ (1xK(Ni-Cr-Ni تایوانی Salim Electric Heater
241,150 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل رزوه دار تیپ (1xK(Ni-Cr-Ni چینی Salim Electric Heater
150,150 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل سرامیکی تیپ (1xK(Ni-Cr-Ni با غلاف 100 سانتی 15 میل Salim Electric Heater
2,447,900 تومان


9% تخفیف
ترموکوپل سرامیکی تیپ (1xK(Ni-Cr-Ni با غلاف 30 سانتی 15 میل Salim Electric Heater
1,710,800 تومان


نمایش 1 تا 16 از 71 (5 صفحه)