گیربکس

بلبرینگ گیربکس حلزونی تیپ 110 فلنج موتور توانکار
205,000 تومان


بوش تبدیلی 14 × 11 میل چینی گیربکس
130,000 تومان


بوش تبدیلی 24 × 19 میل چینی گیربکس
200,000 تومان


بوش تبدیلی 28 × 24 میل فابریک ایتالیائی گیربکس
575,000 تومان


بوش تبدیلی 28 × 24 میل چینی گیربکس
260,000 تومان


بوش تبدیلی 38 × 28 میل چینی گیربکس
360,000 تومان


بوش تبدیلی 42 × 38 میل چینی گیربکس
480,000 تومان


بوش تبدیلی برنجی شیر ابنما 16 میل به 13 میل
75,000 تومان


بوش تبدیلی گیربکس 14 × 19 میل چینی
165,000 تومان


خازن 2/5/450 کتابی
15,000 تومان


خازن 20/450 کتابی
85,000 تومان


خازن 30/450 کتابی ELIN CBB61
55,000 تومان


خازن 4/5 کتابی
35,000 تومان


خازن 40/450 کتابی
80,000 تومان


خازن 5/600 کتابی روسی
10,000 تومان


درب بالای گیربکس 110 فلنج پایه شاکرین
800,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 249 (16 صفحه)