المنت

4.5% تخفیف
المنت 1000 وات - 110 ولت 87 سانتی به قطر 10mm
315,150 تومان


5% تخفیف
المنت 1000 وات W شکل ایتالیائی220ولت
446,500 تومان


9% تخفیف
المنت باند میکا ( دستبندی )-220ولت -160وات- 30×50 میلیمتر Salim Electric Heater
145,600 تومان


5% تخفیف
المنت دستبندی 150 وات
190,000 تومان


5% تخفیف
المنت دستبندی 200 وات
299,250 تومان


5% تخفیف
المنت دستبندی 500 وات
152,000 تومان


5% تخفیف
المنت دستبندی 70 وات
242,250 تومان


5% تخفیف
المنت دستبندی 70 وات
446,500 تومان


5% تخفیف
المنت دستبندی 9 × 4.5 سانت
209,000 تومان


4.5% تخفیف
المنت فشنگی 11 سانتی به قطر 200w 380V 10mm
296,050 تومان


4.5% تخفیف
المنت فشنگی 35 سانتی 220 ولت به قطر 12mm
439,300 تومان


5% تخفیف
المنت3000- 2000 وات ابگرمکنی با ترموستات کامل چینی
384,750 تومان


نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)