الکتروموتور

الکتروموتور 0.5اسب (0.37کیلووات)1400دور  الکتروژن فلنجداربدون پایه B5
2,040,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور الکتروژن
3,190,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور الکتروژن فلنجدار B34
3,270,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور الکتروژن فلنجدار B35
3,310,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور زیمنس (تیپ LA فلزی)
6,150,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور چینی STREAM تیپ Y2 ترمینال بالا
2,560,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 950 دور بلغاری لوم
5,130,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 950 دور موتوژن
4,280,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 1450 دور تحت لیسانس PSP (و NO)
3,500,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 2800 دور الکتروژن
2,770,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 2800 دور موتوژن
3,100,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 2800 دور چینی STREAM
2,330,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 2800 دور چینی STREAM سری Y3
2,380,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5اسب) 1400 دور موتوژن
3,620,000 تومان


الکتروموتور 1.1 کیلووات(1.5 اسب)  2800 دور الکتروژن فلنجدار B34
3,000,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 896 (56 صفحه)