الکتروموتور

4% تخفیف
الکترو موتور 2.2 کیلووات  (3 اسب) 1450 دور (استوک)
4,358,400 تومان


4% تخفیف
الکتروموتور 0.5اسب (0.37کیلووات)1400دور  الکتروژن فلنجداربدون پایه B5
1,958,400 تومان


4% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات ( 1.5 اسب ) 950 دور چینی STREAM سری Y2 (ترمینال بالا)
3,897,600 تومان


4% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور الکتروژن
3,062,400 تومان


4% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور الکتروژن فلنجدار B34
3,139,200 تومان


4% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور الکتروژن فلنجدار B35
3,177,600 تومان


4.5% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور تحت لیسانس PSP فلنجدار B35 لللللل
2,798,150 تومان


3% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور زیمنس (تیپ LA فلزی)
5,868,500 تومان


4% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 1450 دور چینی STREAM سریY3 فلنجدار B35
2,880,000 تومان


4.5% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 950 دور بلغاری لوم
4,899,150 تومان


3.5% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب ) 950 دور موتوژن
4,130,200 تومان


4.5% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 1450 دور تحت لیسانس PSP (و NO)
2,798,150 تومان


4% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 2800 دور الکتروژن
2,659,200 تومان


4% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 2800 دور الکتروژن فلنجدار B35
2,736,000 تومان


3.5% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5 اسب) 2800 دور موتوژن
2,991,500 تومان


3.5% تخفیف
الکتروموتور 1.1 کیلووات (1.5اسب) 1400 دور موتوژن
3,493,300 تومان


نمایش 1 تا 16 از 850 (54 صفحه)