پمپ شناور

5% تخفیف
الکتروموتور شناور EBARA ابارا ایتالیا تیپ M10 93KW
191,282,500 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OY6 10.00 7.5KW
28,858,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OY6 15.00 11KW
35,062,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OY6 20.00 15KW
40,937,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OY6 25.00 18.5KW
48,175,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OY6 30.00 22KW
53,721,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OY6 40.00 26KW
65,471,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OY6 40.00T 30KW
65,471,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OY6 7.50 5.5KW
28,247,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OYM 0.75 0.55KW تکفاز
5,705,800 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OYM 1.00 0.75KW تکفاز
6,063,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OYM 1.50 1.1KW تکفاز
6,974,800 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OYM 2.00 1.5KW تکفاز
8,281,400 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OYM 3.00 2.2KW تکفاز
11,139,000 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OYT 1.50 1.1KW
6,730,400 تومان


6% تخفیف
الکتروموتور شناور استیل ابارا مدل OYT 10.00 7.5KW
25,474,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 134 (9 صفحه)