پمپ وکیوم

دیافراگم بشقابی پمپ وکیوم به قطر 29 سانت مدل 392
1,320,000 تومان


روغن 134چهارلیتری SL 22 سانیسو بلژیک
2,240,000 تومان


روغن 3GS گالن 20 لیتری SUNISO سانیسو اصل بلژیک
4,330,000 تومان


روغن 4GS چهارلیتری SUNISO (چینی)
580,000 تومان


روغن 4GS چهارلیتری SUNISO اصل بلژیکی
860,000 تومان


روغن R-134A و( SL68) یک لیتری SUNISO
785,000 تومان


روغن SUNISO 3GS بلژیکی چهارلیتری (جهت R12)
870,000 تومان


روغن پمپ وکیوم 1 لیتری PETRONAS پتروناس بلژیک
270,000 تومان


پمپ وکیوم دو مرحله 1 اسب 20 مترمکعبی پالما PALMA تیپ 2FY- 5B تکفاز
14,100,000 تومان


پمپ وکیوم دو مرحله 1/3 اسب 4.5 مترمکعبی 2.5CFM پالما PALMA تیپ 2FY- 1Bتکفاز
5,300,000 تومان


پمپ وکیوم کامیونی
9,610,000 تومان


پمپ وکیوم یک مرحله 1 اسب 17متر مکعبی 10CFM پالما PALMA تیپ FY-4B تکفاز
9,270,000 تومان


پمپ وکیوم یک مرحله 1/3 اسب 8متر مکعبی 4/5CFM پالما PALMA تیپ FY-2.5B تکفاز
4,770,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 17 (2 صفحه)