پمپ طبقاتی

بوش فلزی بین پروانه ها پمپ طبقاتی لورا SV4
235,000 تومان


بوش لاستیکی انتهای شافت پمپ لورا 2GS , 4GS , 4SC , 2SC
175,000 تومان


بوش(بیرینگ)تنگستن کارباید پمپ طبقاتی لورا SV4 / SV2 /G
840,000 تومان


درپوش دیفیوزر پمپ اب طبقاتی LEO افقی تیپ 5Xcm 120C
260,000 تومان


دیفیوزر اخر تکی پنتاکس طبقاتی MX400 باکالیت چینی
385,000 تومان


دیفیوزر اخر تکی پنتاکس طبقاتی U5 باکالیت ایتالیائی کد M72519031
340,000 تومان


دیفیوزر چینی میانی پنتاکس طبقاتی MP300یاMP400 ضخامت 31mm
355,000 تومان


دیفیوزرایتالیائی میانی پنتاکس طبقاتی MP300یاMP400
355,000 تومان


شافت پمپ
2,030,000 تومان


نافی 14 لورائی AR 14 S(جهت پمپ طبقاتی 4 تا 6 طبقه پنتاکس U5 - U7 - U9)
835,000 تومان


پروانه استیل پمپ طبقاتی
310,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 32 (2 صفحه)