پمپ مشعل

شافت (مغزی) وسط بوبین شیربرقی دانفوس 204
115,000 تومان


فلنج الکتروموتور B5 تیپ 100 چینیSTREAM سری Y3 با گلویی 62 میل
295,000 تومان


فلنج الکتروموتور B5 تیپ 132 چینیSTREAM سری Y3
370,000 تومان


فلنج الکتروموتور B5 تیپ 250 موتوژن چدنی
6,210,000 تومان


فلنج الکتروموتور B5 تیپ 80 چینیSTREAM سری Y3
170,000 تومان


فلنج الکتروموتور B5 تیپ 90 چینیSTREAM سری Y3 با گلوئی 52 میل
225,000 تومان


مغزی شیربرقی ایران ترم (
4,900 تومان


پمپ مشعل اکلر ایرانی باشیر
955,000 تومان


پمپ مشعل اکلر دوزمانه R5 چپ گرد
2,470,000 تومان


پمپ مشعل اکلر چپ ایرانی معمولی
885,000 تومان


پمپ مشعل اکلرایرانی فشاربالا
1,050,000 تومان


پمپ مشعل دانفوس MS11 R3 چپ با شیر جثه بزرگ
4,110,000 تومان


پمپ مشعل دانفوس MSLA.50
5,130,000 تومان


پمپ مشعل دانفوس راست با شیر تیپ BFP 21 L3
3,780,000 تومان


پمپ مشعل دانفوس راست بی شیر BFP- 20 L3
3,550,000 تومان


پمپ مشعل دانفوس چپ بی شیر BFP 21 R3
3,550,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 36 (3 صفحه)