پمپ مشعل

5% تخفیف
شافت (مغزی) وسط بوبین شیربرقی دانفوس 204
109,250 تومان


4% تخفیف
شیربرقی پمپ دانفوس204 ( بوبین با مغزی )
628,800 تومان


5% تخفیف
فلنج الکتروموتور B5 تیپ 100 چینیSTREAM سری Y3 با گلویی 62 میل
247,000 تومان


5% تخفیف
فلنج الکتروموتور B5 تیپ 132 چینیSTREAM سری Y3
351,500 تومان


4.5% تخفیف
فلنج الکتروموتور B5 تیپ 250 موتوژن چدنی
6,732,750 تومان


4% تخفیف
فلنج الکتروموتور B5 تیپ 71 موتوژن فابریک
134,400 تومان


5% تخفیف
فلنج الکتروموتور B5 تیپ 80 چینیSTREAM سری Y3
161,500 تومان


5% تخفیف
فلنج الکتروموتور B5 تیپ 90 چینیSTREAM سری Y3 با گلوئی 52 میل
171,000 تومان


4.9% تخفیف
مغزی شیربرقی ایران ترم (
4,660 تومان


4% تخفیف
پمپ مشعل اکلر ایرانی باشیر
916,800 تومان


4% تخفیف
پمپ مشعل اکلر دوزمانه R5 چپ گرد
2,371,200 تومان


4% تخفیف
پمپ مشعل اکلر چپ ایرانی معمولی
849,600 تومان


4% تخفیف
پمپ مشعل اکلرایرانی فشاربالا
1,008,000 تومان


4% تخفیف
پمپ مشعل دانفوس MS11 R3 چپ با شیر جثه بزرگ
2,668,800 تومان


4% تخفیف
پمپ مشعل دانفوس MSLA.50
3,340,800 تومان


4% تخفیف
پمپ مشعل دانفوس راست بی شیر BFP- 20 L3
2,313,600 تومان


نمایش 1 تا 16 از 38 (3 صفحه)