پمپ اسید

6% تخفیف
سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 110 رزوه ازداخل(خروجی)
126,900 تومان


6% تخفیف
سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 110 رزوه ازداخل(ورودی)
126,900 تومان


6% تخفیف
سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 140 رزوه ازداخل(خروجی)
150,400 تومان


6% تخفیف
سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 250 رزوه ازداخل(خروجی)
230,300 تومان


6% تخفیف
سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 250 رزوه ازداخل(ورودی)
230,300 تومان


6% تخفیف
سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 85 رزوه ازداخل(خروجی)
103,400 تومان


6% تخفیف
شافت پمپ اسید تفلونی تیپ 140
399,500 تومان


6% تخفیف
شافت پمپ تفلونی تیپ 110 قدیم باروکش تفلونی
305,500 تومان


6% تخفیف
محفظه حلزون (کله پمپ یا پوسته ) اسید یا تفلونی تیپ 110 یک اسبی (بدون سرشیلنگی)
408,900 تومان


4% تخفیف
نافی 30 پمپ اسید WB2 30 PTFE CE/PTFE/SUS 304
2,880,000 تومان


4% تخفیف
نافی 30 پمپ اسید WB2 30 S/S/PTFE/SUS 304
2,880,000 تومان


5% تخفیف
پمپ
2,669,500 تومان


نمایش 1 تا 16 از 35 (3 صفحه)