پمپ اسید

سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 110 رزوه ازداخل(خروجی)
135,000 تومان


سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 110 رزوه ازداخل(ورودی)
135,000 تومان


سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 140 رزوه ازداخل(خروجی)
160,000 تومان


سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 250 رزوه ازداخل(خروجی)
335,000 تومان


سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 250 رزوه ازداخل(ورودی)
335,000 تومان


سرشیلنگی تفلونی کله پمپ اسید تیپ 85 رزوه ازداخل(خروجی)
110,000 تومان


شافت پمپ اسید تفلونی تیپ 140
425,000 تومان


شافت پمپ تفلونی تیپ 110 قدیم باروکش تفلونی
325,000 تومان


نافی 30 پمپ اسید WB2 30 PTFE CE/PTFE/SUS 304
3,970,000 تومان


نافی 30 پمپ اسید WB2 30 S/S/PTFE/SUS 304
3,970,000 تومان


پروانه اب پخش کن پلاستیکی PP پمپ تفلونی تیپ PMT90
910,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 40 (3 صفحه)