یونیت هیتر

6% تخفیف
یونیت هیتر برقی سه فاز 27/7 امپر 15کیلووات مهیاسان مدل MEH150 طوبی هوادهی 1300m3/h
8,460,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل100 ابگرم (دوردیفه) ظرفیت 150.000BTU/h (پروانه 40 سانتی)
12,672,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل100 بخار (دوردیفه) ظرفیت 250.000BTU/h (پروانه 45 سانتی)
14,736,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل150 ابگرم (دوردیفه) ظرفیت 200.000BTU/h (پروانه 50 سانتی)
15,168,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل150 بخار (دوردیفه) ظرفیت 350.000BTU/h (پروانه 50 سانتی)
17,712,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل200 ابگرم (سه ردیفه) ظرفیت 300.000BTU/h (پروانه 50 سانتی)
19,392,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل25 ابگرم (دوردیفه) ظرفیت 40.0000BTU/h
6,153,600 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل50 ابگرم (دوردیفه) ظرفیت 75.000BTU/h
9,744,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل50 بخار (دوردیفه) ظرفیت 120.000BTU/h (پروانه )(پروانه 35 سانتی)
11,184,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل75 ابگرم (دوردیفه) ظرفیت 100.000BTU/h (پروانه 35 سانتی)
10,800,000 تومان


4% تخفیف
یونیت هیترصباافرین مدل75 بخار (دوردیفه) ظرفیت 180.000BTU/h (پروانه 40 سانتی)
12,672,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)