منابع

شیلنگ رابط پمپ تحت فشار با منبع افقی ان
250,000 تومان


فلنج منبع تحت فشار 20 و 24 لیتری ایرانی (DN 80)
65,000 تومان


فلنج پشت کویل تیپ 10 (قطر بیرونی 34/5cm- قطر داخلی 36/5cm)
490,000 تومان


فلنج پشت کویل تیپ 8 (قطر بیرونی 30/5cm - قطر داخلی 22/5cm)
360,000 تومان


مخزن دستگاه سختی گیر 120.000 گرین اتوماتیک NOYI 12×65 10.5 BAR BLUE
3,990,000 تومان


مخزن سختی گیر FRP 12×52 دیزل ساز
1,980,000 تومان


منبع انبساط الومینیم 65 لیتری شکیل
630,000 تومان


منبع انبساط الومینیم 75 لیتری شکیل
670,000 تومان


منبع انبساط عایق دار مهرافروز 130 لیتری
2,370,000 تومان


منبع انبساط عایق دار مهرافروز 80 لیتری
2,020,000 تومان


منبع انبساط پلی اتیلن تیپ190 نکا
2,060,000 تومان


منبع انبساط چهارگوش125 لیتری با ورق 2.5mmخارجی
1,710,000 تومان


منبع انبساط چهارگوش150 ورق خارجی حقیقت با ورق 2/5
1,990,000 تومان


منبع انبساط چهارگوش200 لیتری خارجی با ورق 2/5
2,150,000 تومان


منبع انبساط چهارگوش300 لیتری خارجی با ورق 2
3,030,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 47 (3 صفحه)