منابع

5% تخفیف
تیوب منبع تحت فشار150 - 100 لیتری ایتالیا(ته باز - دهانه 10 سانتی- ارتفاع 70 سانت)
850,250 تومان


5% تخفیف
شیلنگ رابط پمپ تحت فشار با منبع افقی ان
237,500 تومان


5% تخفیف
فلنج منبع تحت فشار 20 و 24 لیتری ایرانی (DN 80)
57,000 تومان


5% تخفیف
فلنج پشت کویل تیپ 10 (قطر بیرونی 34/5cm- قطر داخلی 36/5cm)
418,000 تومان


5% تخفیف
فلنج پشت کویل تیپ 8 (قطر بیرونی 30/5cm - قطر داخلی 22/5cm)
342,000 تومان


5% تخفیف
مخزن دستگاه سختی گیر 120.000 گرین اتوماتیک NOYI 12×65 10.5 BAR BLUE
3,781,000 تومان


5% تخفیف
مخزن سختی گیر FRP 12×52 دیزل ساز
1,871,500 تومان


4% تخفیف
منبع انبساط الومینیم 65 لیتری شکیل
604,800 تومان


4% تخفیف
منبع انبساط الومینیم 75 لیتری شکیل
643,200 تومان


4% تخفیف
منبع انبساط عایق دار مهرافروز 130 لیتری
2,064,000 تومان


4% تخفیف
منبع انبساط عایق دار مهرافروز 80 لیتری
1,612,800 تومان


5% تخفیف
منبع انبساط پلی اتیلن تیپ190 نکا
1,957,000 تومان


3% تخفیف
منبع انبساط چهارگوش125 لیتری با ورق 2.5mmخارجی
1,658,700 تومان


3% تخفیف
منبع انبساط چهارگوش150 ورق خارجی حقیقت با ورق 2/5
1,930,300 تومان


3% تخفیف
منبع انبساط چهارگوش200 لیتری خارجی با ورق 2/5
2,085,500 تومان


3% تخفیف
منبع انبساط چهارگوش300 لیتری خارجی با ورق 2
2,939,100 تومان


نمایش 1 تا 16 از 60 (4 صفحه)