شیر برقی

بوبین 220 ولت شیربرقی متوسط SPEED بدون حفاظ شافت 16- ارتفاع 36
135,000 تومان


بوبین 220 ولت شیربرقی کوچک SPEED بدون حفاظ شافت 14- ارتفاع 31
165,000 تومان


بوبین استوانه ای بدون روکش شیربرقی 110AC ولت شافت 16 ارتفاع 34
235,000 تومان


بوبین شیربرقی 110 ولت 13×40 BEST
480,000 تومان


بوبین شیربرقی 110 ولت 14×39 8W ODE ایتالیائی
825,000 تومان


بوبین شیربرقی 110 ولت 15×39 SABWABCO
825,000 تومان


بوبین شیربرقی 110 ولت GMC بدون حفاظ شافت 16- ارتفاع 36/5
235,000 تومان


بوبین شیربرقی 110 ولت ایرانی (شافت16 - ارتفاع 37)
235,000 تومان


بوبین شیربرقی 110V  با سوکت
540,000 تومان


بوبین شیربرقی 110V المانی19×46 مدل K12-114
1,150,000 تومان


بوبین شیربرقی 110V ایندومارت10×30 مدل SV400-26
840,000 تومان


بوبین شیربرقی 110V ترک چهارگوش 15×31×39
415,000 تومان


بوبین شیربرقی 110V ترک گرد 15×31 10W
180,000 تومان


بوبین شیربرقی 110V فانتینی 14×33 9W مدل IM21
540,000 تومان


بوبین شیربرقی 110V و13×41 AMC و مدل SB050
400,000 تومان


بوبین شیربرقی 110V کاستل 11/5×35 8W مدل HM2
920,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 160 (10 صفحه)