بخاری و کولر

بخاری - هیتر 5 شعله گازی مهیاسان با فن Zilabeg تیپ MGH 525 I ترمه
20,300,000 تومان


بخاری - هیتر سه شعله فروشگاهی اذرتهویه تیپ A618 (گازشهری)
11,000,000 تومان


بخاری کارگاهی بزرگ (نفتی -گازوئیلی) مهیاسان مدل MOS 450 (ابنوس)
11,350,000 تومان


بخاری کارگاهی بزرگ (گازی) مهیاسان مدل MGS 450 (ابنوس)
10,450,000 تومان


بخاری کارگاهی مینی (نفتی - گازوئیلی) مهیاسان مدل MOS 250 (اطلس)
7,990,000 تومان


بخاری کارگاهی مینی (گازی ) مهیاسان مدل MGS 250 (شمشاد)
7,990,000 تومان


هیتر فن دار لوکس Heater Sample مدل NT 9005-05
685,000 تومان


چهارپایه لوکس بخاری اذرتهویه A618 کوتاه ( ابعاد 22 × 45 سانتیمتر )
920,000 تومان


نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)