تجهیزات لوکس

5% تخفیف
اتصال مستقیم (سر خط )
66,500 تومان


4.5% تخفیف
اورینگ نازل تهویه
1,050 تومان


4.9% تخفیف
اچار هوزینگ تصفیه (فیلتر) اب بین راهی AMG (کامر) مدل CP300
7,700 تومان


6% تخفیف
بخارساز تک پیزو 300ml/hبا 12 عددلامپ LED باتغییر رنگ اتوماتیک SOBO
249,100 تومان


4.5% تخفیف
بخاری - سوپر هیتر گازی چگالشی اذرتهویه تیپ C-A650 دوظرفیتی 2 دور هوشمند (گازشهری)
23,397,500 تومان


4.5% تخفیف
بخاری - هیتر 5 شعله گازی اذرتهویه با فن طرح المانی VIK تیپ A630 (گازشهری)
14,420,500 تومان


6% تخفیف
بخاری - هیتر 5 شعله گازی مهیاسان با فن Zilabeg تیپ MGH 525 I ترمه
14,053,000 تومان


4% تخفیف
بخاری - هیتر سه شعله فروشگاهی اذرتهویه تیپ A618 (گازشهری)
10,176,000 تومان


4.5% تخفیف
بخاری - هیتر گازی فایرتیوب اذرتهویه با فن دمنده تیپ F919 طرح فن کوئلی (گازشهری)
14,993,500 تومان


4.5% تخفیف
بخاری - هیتر گازی فایرتیوب اذرتهویه با فن دمنده تیپ F920 طرح رومیزی (گازشهری)
14,134,000 تومان


4.5% تخفیف
بخاری - هیتر گازی فایرتیوب اذرتهویه با فن دمنده تیپ F990 طرح ایستاده (گازشهری)
28,650,000 تومان


6% تخفیف
بخاری کارگاهی بزرگ (نفتی -گازوئیلی) مهیاسان مدل MOS 450 (ابنوس)
7,849,000 تومان


6% تخفیف
بخاری کارگاهی بزرگ (گازی) مهیاسان مدل MGS 450 (ابنوس)
7,849,000 تومان


6% تخفیف
بخاری کارگاهی مینی (نفتی - گازوئیلی) مهیاسان مدل MOS 250 (اطلس)
5,414,400 تومان


6% تخفیف
بخاری کارگاهی مینی (گازی ) مهیاسان مدل MGS 250 (شمشاد)
5,414,400 تومان


5% تخفیف
برد ریسیور پرده هوای ایرجت طرح جدید
935,750 تومان


نمایش 1 تا 16 از 186 (12 صفحه)